தமிழ்

Unthan Suya Mathiye - உந்தன் சுயமதியே நெறி என்று

உந்தன் சுயமதியே நெறி என்று
உகந்து சாயாதே – அதில் நீ
மகிழ்ந்து மாயாதே

மைந்தனே தேவ மறைப்படி யானும்
வழுத்தும்மதித னைக் கேளாய் – தீங்
கொழித் திதமாய் மனந் தாழாய் அருள் சூழாய்

சொந்தம் உனதுளம் என்று நீ பார்க்கிலோ
வந்து விளையுமே கேடு – அதின்
தந்திரப் போக்கை விட்டோடு கதி தேடு

துட்டர் தம் ஆலோசனைப்படியே தொடர்ந்
திட்ட மதாய் நடவாதே – தீயர்
கெட்ட வழியில் நில்லாதே அது தீதே

சக்கந்தக் காரர் இருக்கும் இடத்தொரு
மிக்க இருக்க நண்ணாதே – அவர்
ஐக்கிய நலம் என்றெண்ணாதே அதொண்ணாதே

நான் எனும் எண்ண மதால் பிறரை அவ
மானிப்பது வெகு பாவம் – அதின்
மேல் நிற்குமே தேவ கோபம் மனஸ்தாபம்

Unthan suya mathiye Lyrics in English

unthan suyamathiyae neri entu
ukanthu saayaathae – athil nee
makilnthu maayaathae

mainthanae thaeva maraippati yaanum
valuththummathitha naik kaelaay – theeng
kolith thithamaay manan thaalaay arul soolaay

sontham unathulam entu nee paarkkilo
vanthu vilaiyumae kaedu – athin
thanthirap pokkai vittaோdu kathi thaedu

thuttar tham aalosanaippatiyae thodarn
thitta mathaay nadavaathae – theeyar
ketta valiyil nillaathae athu theethae

sakkanthak kaarar irukkum idaththoru
mikka irukka nannnnaathae – avar
aikkiya nalam entennnnaathae athonnnnaathae

naan enum ennna mathaal pirarai ava
maanippathu veku paavam – athin
mael nirkumae thaeva kopam manasthaapam

PowerPoint Presentation Slides for the song Unthan suya mathiye

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites