தமிழ்

Malachi 2:17 in Tamil

மல்கியா 2:17
உங்கள் வார்த்தைகளினாலே கர்த்தரை வருத்தப்படுத்துகிறீர்கள்; ஆனாலும் எதினாலே அவரை வருத்தப்படுத்துகிறோம் என்கிறீர்கள்; பொல்லாப்பைச் செய்கிறவனெவனும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு நல்லவன் என்றும் அப்படிப்பட்வர்கள்பேரில் அவர் பிரியமாயிருக்கிறாரென்றும், நியாயந்தீர்க்கிற தேவன் எங்கேயென்றும், நீங்கள் சொல்லுகிறதினாலேயே.

Malachi 2:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Ye have wearied the LORD with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? When ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of the LORD, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?

American Standard Version (ASV)

Ye have wearied Jehovah with your words. Yet ye say, Wherein have we wearied him? In that ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of Jehovah, and he delighteth in them; or where is the God of justice?

Bible in Basic English (BBE)

You have made the Lord tired with your words. And still you say, How have we made him tired? By your saying, Everyone who does evil is good in the eyes of the Lord, and he has delight in them; or, Where is God the judge?

Darby English Bible (DBY)

Ye have wearied Jehovah with your words, and ye say, Wherein have we wearied [him]? In that ye say, Every one that doeth evil is good in the sight of Jehovah, and he delighteth in them; or, Where is the God of judgment?

World English Bible (WEB)

You have wearied Yahweh with your words. Yet you say, ‘How have we wearied him?’ In that you say, ‘Everyone who does evil is good in the sight of Yahweh, and he delights in them;’ or ‘Where is the God of justice?’

Young’s Literal Translation (YLT)

Ye have wearied Jehovah with your words, And ye have said: `In what have we wearied Him?’ In your saying: `Every evil-doer `is’ good in the eyes of Jehovah, And in them He is delighting,’ Or, `Where `is’ the God of judgment?’

மல்கியா 2:17 in English

ungal Vaarththaikalinaalae Karththarai Varuththappaduththukireerkal; Aanaalum Ethinaalae Avarai Varuththappaduththukirom Enkireerkal; Pollaappaich Seykiravanevanum Karththarin Paarvaikku Nallavan Entum Appatippatvarkalpaeril Avar Piriyamaayirukkiraarentum, Niyaayantheerkkira Thaevan Engaeyentum, Neengal Sollukirathinaalaeyae.


Read Full Chapter : Malachi 2