தமிழ்

Psalm 21:6 in Tamil

சங்கீதம் 21:6
அவரை நித்திய ஆசீர்வாதங்களுள்ளவராக்குகிறீர்; அவரை உம்முடைய சமுகத்தின் மகிழ்ச்சியினால் பூரிப்பாக்குகிறீர்.

Psalm 21:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.

American Standard Version (ASV)

For thou makest him most blessed for ever: Thou makest him glad with joy in thy presence.

Bible in Basic English (BBE)

For you have made him a blessing for ever: you have given him joy in the light of your face.

Darby English Bible (DBY)

For thou hast made him to be blessings for ever; thou hast filled him with joy by thy countenance.

Webster’s Bible (WBT)

His glory is great in thy salvation: honor and majesty hast thou laid upon him.

World English Bible (WEB)

For you make him most blessed forever. You make him glad with joy in your presence.

Young’s Literal Translation (YLT)

For Thou makest him blessings for ever, Thou dost cause him to rejoice with joy, By Thy countenance.

சங்கீதம் 21:6 in English

avarai Niththiya Aaseervaathangalullavaraakkukireer; Avarai Ummutaiya Samukaththin Makilchchiyinaal Poorippaakkukireer.


Read Full Chapter : Psalm 21