தமிழ்

Ezekiel 29:16 in Tamil

எசேக்கியேல் 29:16
அவர்களின் பிறகே போய், அவர்களை நோக்கிக்கொண்டிருக்கிறதினால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் எனக்குத் தங்கள் அக்கிரமத்தை நினைப்பூட்டாதபடிக்கு, இனி அவர்கள் இவர்களுடைய நம்பிக்கையாயிராமற்போவார்கள்; அப்பொழுது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் என்று அறிந்துகொள்வார்கள் என்கிறார் என்αு சொல் என்றார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 29:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall be no more the confidence of the house of Israel, which bringeth their iniquity to remembrance, when they shall look after them: but they shall know that I am the Lord GOD.

American Standard Version (ASV)

And it shall be no more the confidence of the house of Israel, bringing iniquity to remembrance, when they turn to look after them: and they shall know that I am the Lord Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And Egypt will no longer be the hope of the children of Israel, causing sin to come to mind when their eyes are turned to them: and they will be certain that I am the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And it shall be no more the confidence of the house of Israel, bringing iniquity to remembrance, when they turn after them: and they shall know that I [am] the Lord Jehovah.

World English Bible (WEB)

It shall be no more the confidence of the house of Israel, bringing iniquity to memory, when they turn to look after them: and they shall know that I am the Lord Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it is no more to the house of Israel for a confidence, Bringing iniquity to remembrance, By their turning after them, And they have known that I `am’ the Lord Jehovah.’

எசேக்கியேல் 29:16 in English

avarkalin Pirakae Poy, Avarkalai Nnokkikkonntirukkirathinaal Isravael Vamsaththaar Enakkuth Thangal Akkiramaththai Ninaippoottathapatikku, Ini Avarkal Ivarkalutaiya Nampikkaiyaayiraamarpovaarkal; Appoluthu Naan Karththaraakiya Aanndavar Entu Arinthukolvaarkal Enkiraar Enαு Sol Entar.


Read Full Chapter : Ezekiel 29