தமிழ்

Ezekiel 31:16 in Tamil

எசேக்கியேல் 31:16
நான் அவனைக் குழியில் இறங்குகிறவர்களோடேகூடப் பாதாளத்தில் இறங்கப்பண்ணுகையில், அவன் விழுகிற சத்தத்தினால் ஜாதிகளை அதிரப்பண்ணினேன்; அப்பொழுது பூமியின் தாழ்விடங்களில் ஏதேனின் விருட்சங்களும், லீபனோனின் மேன்மையான சிறந்த விருட்சங்களும், தண்ணீர் குடிக்கும் சகல மரங்களும் ஆறுதல் அடைந்தன.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 31:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to hell with them that descend into the pit: and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, shall be comforted in the nether parts of the earth.

American Standard Version (ASV)

I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to Sheol with them that descend into the pit; and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, were comforted in the nether parts of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

I will send shaking on the nations at the sound of his fall, when I send him down to the underworld with those who go down into the deep: and on earth they will be comforting themselves, all the trees of Eden, the best of Lebanon, even all the watered ones.

Darby English Bible (DBY)

I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to Sheol, with them that go down into the pit; and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, were comforted in the lower parts of the earth.

World English Bible (WEB)

I made the nations to shake at the sound of his fall, when I cast him down to Sheol with those who descend into the pit; and all the trees of Eden, the choice and best of Lebanon, all that drink water, were comforted in the lower parts of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

From the sound of his fall I have caused nations to shake, In My causing him to go down to sheol, With those going down to the pit, And comforted in the earth — the lower part, are all trees of Eden, The choice and the good of Lebanon, All drinking waters.

எசேக்கியேல் 31:16 in English

naan Avanaik Kuliyil Irangukiravarkalotaekoodap Paathaalaththil Irangappannnukaiyil, Avan Vilukira Saththaththinaal Jaathikalai Athirappannnninaen; Appoluthu Poomiyin Thaalvidangalil Aethaenin Virutchangalum, Leepanonin Maenmaiyaana Sirantha Virutchangalum, Thannnneer Kutikkum Sakala Marangalum Aaruthal Atainthana.


Read Full Chapter : Ezekiel 31