தமிழ்

Isaiah 31:2 in Tamil

ஏசாயா 31:2
அவரும் ஞானமுள்ளவர்; அவர் தம்முடைய வார்த்தைகளை மறுக்காமல், தீங்கு வரப்பண்ணி, தீமை செய்கிறவர்களின் வீட்டுக்கும், அக்கிரமக்காரருக்குச் சகாயஞ்செய்கிறவர்களுக்கும் விரோதமாக எழும்புவார்.

Isaiah 31:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words: but will arise against the house of the evildoers, and against the help of them that work iniquity.

American Standard Version (ASV)

Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words, but will arise against the house of the evil-doers, and against the help of them that work iniquity.

Bible in Basic English (BBE)

Though he is wise, and able to send evil, and his purpose will not be changed; but he will go against the house of the evil-doers, and against those to whom they are looking for help.

Darby English Bible (DBY)

But he also is wise, and he bringeth evil, and recalleth not his words; and he will arise against the house of evildoers, and against the help of workers of iniquity.

World English Bible (WEB)

Yet he also is wise, and will bring evil, and will not call back his words, but will arise against the house of the evil-doers, and against the help of those who work iniquity.

Young’s Literal Translation (YLT)

And He also `is’ wise, and bringeth in evil, And His words He hath not turned aside, And He hath risen against a house of evil doers, And against the help of workers of iniquity.

ஏசாயா 31:2 in English

avarum Njaanamullavar; Avar Thammutaiya Vaarththaikalai Marukkaamal, Theengu Varappannnni, Theemai Seykiravarkalin Veettukkum, Akkiramakkaararukkuch Sakaayanjaெykiravarkalukkum Virothamaaka Elumpuvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 31