தமிழ்

Job 4:5 in Tamil

யோபு 4:5
இப்பொழுதோ துன்பம் உமக்கு நேரிட்டபடியினால் ஆயாசப்படுகிறீர்; அது உம்மைத் தொட்டதினால் கலங்குகிறீர்.


யோபு 4:5 in English

ippolutho Thunpam Umakku Naerittapatiyinaal Aayaasappadukireer; Athu Ummaith Thottathinaal Kalangukireer.


Read Full Chapter : Job 4