தமிழ்

Job 4:15 in Tamil

யோபு 4:15
அப்பொழுது ஒரு ஆவி என் முகத்துக்கு முன்பாகக் கடந்தது, என் உடலின் மயிர் சிலிர்த்தது.


யோபு 4:15 in English

appoluthu Oru Aavi En Mukaththukku Munpaakak Kadanthathu, En Udalin Mayir Silirththathu.


Read Full Chapter : Job 4