தமிழ்

Luke 11:26 in Tamil

லூக்கா 11:26
திரும்பிப்போய், தன்னிலும் பொல்லாத வேறு ஏழு ஆவிகளைக் கூட்டிக்கொண்டுவந்து, உட்புகுந்து, அங்கே குடியிருக்கும்; அப்பொழுது அந்த மனுஷனுடைய முன்னிலைமையிலும் அவன் பின்னிலைமை அதிக கேடுள்ளதாயிருக்கும் என்றார்.

Luke 11:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

American Standard Version (ASV)

Then goeth he, and taketh `to him’ seven other spirits more evil than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man becometh worse than the first.

Bible in Basic English (BBE)

Then he goes and gets seven other spirits more evil than himself, and they go in, and take their places there: and the last condition of that man is worse than the first.

Darby English Bible (DBY)

Then he goes and takes seven other spirits worse than himself, and entering in, they dwell there; and the last condition of that man becomes worse than the first.

World English Bible (WEB)

Then he goes, and takes seven other spirits more evil than himself, and they enter in and dwell there. The last state of that man becomes worse than the first.”

Young’s Literal Translation (YLT)

then doth it go, and take to it seven other spirits more evil than itself, and having entered, they dwell there, and the last of that man becometh worst than the first.’

லூக்கா 11:26 in English

thirumpippoy, Thannilum Pollaatha Vaetru Aelu Aavikalaik Koottikkonnduvanthu, Utpukunthu, Angae Kutiyirukkum; Appoluthu Antha Manushanutaiya Munnilaimaiyilum Avan Pinnilaimai Athika Kaedullathaayirukkum Entar.


Read Full Chapter : Luke 11