தமிழ்

Aiyaiyaa Naan Vanthaen - ஐயையா நான் வந்தேன் தேவ

ஐயையா நான் வந்தேன் – தேவ
ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன்

1. துய்யன் நீர் சோரி பாவி எனக்காய்ச் சிந்தித்
துஷ்டன் எனை அழைத்தீர் – தயை
செய்வோம் என்றே இதை அல்லாது போக்கில்லை
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன். … ஐயையா

2. எண்ணம் வெளியே போராட்டங்கள் உட்பயம்
எத்தனை எத்தனையோ – இவை
திண்ணம் அகற்றி எளியேனை ரட்சியும்
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன். … ஐயையா

3. ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப்பு ஈந்து சுத்திகரித்து
என்னை அரவணையும் – மனம்
தேற்றிக்கொண்டேன் உந்தன் வாக்குத்தத்தங்களால்
தேவாட்டுக்குட்டி வந்தேன். … ஐயையா

Aiyaiyaa Naan Vanthaen Lyrics in English

aiyaiyaa naan vanthaen – thaeva
aattukkutti vanthaen

1. thuyyan neer sori paavi enakkaaych sinthith
thushdan enai alaiththeer – thayai
seyvom ente ithai allaathu pokkillai
thaevaattukkutti vanthaen. … aiyaiyaa

2. ennnam veliyae poraattangal utpayam
eththanai eththanaiyo – ivai
thinnnam akatti eliyaenai ratchiyum
thaevaattukkutti vanthaen. … aiyaiyaa

3. aettukkonndu mannippu eenthu suththikariththu
ennai aravannaiyum – manam
thaettikkonntaen unthan vaakkuththaththangalaal
thaevaattukkutti vanthaen. … aiyaiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Aiyaiyaa Naan Vanthaen

by clicking the fullscreen button in the Top left