தமிழ்

Neerae Sarva - நீரே சர்வ வல்லவர்

நீரே சர்வ வல்லவர்
நீரே சர்வ ஆளுநர்

கிரகிக்க கூடாத அதிசயமான
காரியங்களை செய்கிறவர்
இயேசுவே இயேசுவே

ஆரம்பம் அற்பமாயிருந்தாலும்
சம்பூரணமாய் மாற்றிடுவீர்
இயேசுவே இயேசுவே

எந்தன் பாரங்களை சுமந்தீரே
எந்தன் பிரச்சனைகள் எம்மாத்திரம்
இயேசுவே இயேசுவே

Neerae Sarva Lyrics in English

neerae sarva vallavar
neerae sarva aalunar

kirakikka koodaatha athisayamaana
kaariyangalai seykiravar
Yesuvae Yesuvae

aarampam arpamaayirunthaalum
sampooranamaay maattiduveer
Yesuvae Yesuvae

enthan paarangalai sumantheerae
enthan pirachchanaikal emmaaththiram
Yesuvae Yesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Neerae Sarva

by clicking the fullscreen button in the Top left