தமிழ்

Psalm 145:21 in Tamil

சங்கீதம் 145:21
என் வாய் கர்த்தரின் துதியைச் சொல்வதாக; மாம்சதேகமுள்ள யாவும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை எப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரிக்கக்கடவது.

Psalm 145:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

My mouth shall speak the praise of the LORD: and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

American Standard Version (ASV)

My mouth shall speak the praise of Jehovah; And let all flesh bless his holy name for ever and ever.

Bible in Basic English (BBE)

My mouth will give praise to the Lord; let all flesh be blessing his holy name for ever and ever.

Darby English Bible (DBY)

My mouth shall speak the praise of Jehovah; and let all flesh bless his holy name for ever and ever.

World English Bible (WEB)

My mouth will speak the praise of Yahweh. Let all flesh bless his holy name forever and ever.

Young’s Literal Translation (YLT)

The praise of Jehovah my mouth speaketh, And all flesh doth bless His holy name, To the age and for ever!

சங்கீதம் 145:21 in English

en Vaay Karththarin Thuthiyaich Solvathaaka; Maamsathaekamulla Yaavum Avarutaiya Parisuththa Naamaththai Eppoluthum Ententaikkum Sthoththirikkakkadavathu.


Read Full Chapter : Psalm 145