தமிழ்

Romans 16:2 in Tamil

ரோமர் 16:2
எந்தக் காரியத்தில் உங்கள் உதவி அவளுக்குத் தேவையாயிருக்கிறதோ அதிலே நீங்கள் அவளுக்கு உதவிசெய்யவேண்டுமென்று அவளை உங்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கிறேன்; அவள் அநேகருக்கும் எனக்குங்கூட ஆதரவாயிருந்தவள்.

Romans 16:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.

American Standard Version (ASV)

that ye receive her in the Lord, worthily of the saints, and that ye assist her in whatsoever matter she may have need of you: for she herself also hath been a helper of many, and of mine own self.

Bible in Basic English (BBE)

That you will take her in kindly, after the way of the saints, as one who is the Lord’s, and give her help in anything in which she may have need of you: because she has been a help to a great number and to myself.

Darby English Bible (DBY)

that ye may receive her in [the] Lord worthily of saints, and that ye may assist her in whatever matter she has need of you; for *she* also has been a helper of many, and of myself.

World English Bible (WEB)

that you receive her in the Lord, in a way worthy of the saints, and that you assist her in whatever matter she may need from you, for she herself also has been a helper of many, and of my own self.

Young’s Literal Translation (YLT)

that ye may receive her in the Lord, as doth become saints, and may assist her in whatever matter she may have need of you — for she also became a leader of many, and of myself.

ரோமர் 16:2 in English

enthak Kaariyaththil Ungal Uthavi Avalukkuth Thaevaiyaayirukkiratho Athilae Neengal Avalukku Uthaviseyyavaenndumentu Avalai Ungalidaththil Oppuvikkiraen; Aval Anaekarukkum Enakkungaூda Aatharavaayirunthaval.


Read Full Chapter : Romans 16