தமிழ்

Zephaniah 1:17 in Tamil

செப்பனியா 1:17
மனுஷர் கர்த்தருக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தபடியால், அவர்கள் குருடரைப்போல நடக்கும்படி நான் அவர்களை வருத்தப்படுத்துவேன்; அவர்கள் இரத்தம் புழுதியைப்போல் சொரியப்படும்; அவர்கள் மாம்சம் எருவைப்போல் கிடக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zephaniah 1:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against the LORD: and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as the dung.

American Standard Version (ASV)

And I will bring distress upon men, that they shall walk like blind men, because they have sinned against Jehovah; and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as dung.

Bible in Basic English (BBE)

And I will send trouble on men so that they will go about like the blind, because they have done evil against the Lord: and their blood will be drained out like dust, and their strength like waste.

Darby English Bible (DBY)

And I will bring distress upon men, and they shall walk like blind men; for they have sinned against Jehovah; and their blood shall be poured out as dust, and their flesh as dung:

World English Bible (WEB)

I will bring distress on men, that they will walk like blind men, because they have sinned against Yahweh, and their blood will be poured out like dust, and their flesh like dung.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have sent distress to men, And they have walked as the blind, For against Jehovah they have sinned, And poured out is their blood as dust, And their flesh `is’ as dung.

செப்பனியா 1:17 in English

manushar Karththarukku Virothamaayp Paavanjaெythapatiyaal, Avarkal Kurudaraippola Nadakkumpati Naan Avarkalai Varuththappaduththuvaen; Avarkal Iraththam Puluthiyaippol Soriyappadum; Avarkal Maamsam Eruvaippol Kidakkum.


Read Full Chapter : Zephaniah 1