தமிழ்

Ephesians 6:9 in Tamil

எபேசியர் 6:9
எஜமான்களே, அப்படியே நீங்களும், வேலைக்காரருக்குச் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்து, அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எஜமானானவர் பரலோகத்தில் இருக்கிறாரென்றும், அவரிடத்தில் பட்சபாதமில்லையென்றும் அறிந்து, கடுஞ்சொல்லை விட்டுவிடுங்கள்.

Ephesians 6:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.

American Standard Version (ASV)

And, ye masters, do the same things unto them, and forbear threatening: knowing that he who is both their Master and yours is in heaven, and there is no respect of persons with him.

Bible in Basic English (BBE)

And, you masters, do the same things to them, not making use of violent words: in the knowledge that their Master and yours is in heaven, and he has no respect for a man’s position.

Darby English Bible (DBY)

And, masters, do the same things towards them, giving up threatening, knowing that both their and your Master is in heaven, and there is no acceptance of persons with him.

World English Bible (WEB)

You masters, do the same things to them, and give up threatening, knowing that he who is both their Master and yours is in heaven, and there is no partiality with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the masters! the same things do ye unto them, letting threatening alone, having known that also your Master is in the heavens, and acceptance of persons is not with him.

எபேசியர் 6:9 in English

ejamaankalae, Appatiyae Neengalum, Vaelaikkaararukkuch Seyyavaenntiyavaikalaich Seythu, Avarkalukkum Ungalukkum Ejamaanaanavar Paralokaththil Irukkiraarentum, Avaridaththil Patchapaathamillaiyentum Arinthu, Kadunjaொllai Vittuvidungal.


Read Full Chapter : Ephesians 6