தமிழ்

Exodus 11:7 in Tamil

யாத்திராகமம் 11:7
ஆனாலும் கர்த்தர் எகிப்தியருக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் பண்ணுகிற வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறியும்படிக்கு, இஸ்ரவேல் புத்திரர் அனைவருக்குள்ளும் மனிதர் முதல்மிருக ஜீவன்கள் வரைக்கும் ஒரு நாயாகிலும் தன் நாவை அசைப்பதில்லை.


யாத்திராகமம் 11:7 in English

aanaalum Karththar Ekipthiyarukkum Isravaelarukkum Pannnukira Viththiyaasaththai Neengal Ariyumpatikku, Isravael Puththirar Anaivarukkullum Manithar Muthalmiruka Jeevankal Varaikkum Oru Naayaakilum Than Naavai Asaippathillai.


Read Full Chapter : Exodus 11