தமிழ்

Jeremiah 5:5 in Tamil

எரேமியா 5:5
நான் பெரியோர்களிடத்திலே போய், அவர்களோடே பேசுவேன்; அவர்கள் கர்த்தருடைய வழியையும், தங்கள் தேவனுடைய நியாயத்தையும் அறிவார்களென்றும் சொன்னேன்; அவர்களோ ஏகமாய் நுகத்தடியை முறித்து, கட்டுகளை அறுத்துப்போட்டார்கள்.

Jeremiah 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they have known the way of the LORD, and the judgment of their God: but these have altogether broken the yoke, and burst the bonds.

American Standard Version (ASV)

I will get me unto the great men, and will speak unto them; for they know the way of Jehovah, and the law of their God. But these with one accord have broken the yoke, and burst the bonds.

Bible in Basic English (BBE)

I will go to the great men and have talk with them; for they have knowledge of the way of the Lord and of the behaviour desired by their God. But as for these, their one purpose is a broken yoke and burst bands.

Darby English Bible (DBY)

I will go unto the great men, and will speak unto them; for they know the way of Jehovah, the judgment of their God; but these have altogether broken the yoke, have burst the bonds.

World English Bible (WEB)

I will get me to the great men, and will speak to them; for they know the way of Yahweh, and the law of their God. But these with one accord have broken the yoke, and burst the bonds.

Young’s Literal Translation (YLT)

I get me to the great, and I speak with them, For they have known the way of Jehovah, The judgment of their God.’ Surely they together have broken the yoke, They have drawn away the bands.

எரேமியா 5:5 in English

naan Periyorkalidaththilae Poy, Avarkalotae Paesuvaen; Avarkal Karththarutaiya Valiyaiyum, Thangal Thaevanutaiya Niyaayaththaiyum Arivaarkalentum Sonnaen; Avarkalo Aekamaay Nukaththatiyai Muriththu, Kattukalai Aruththuppottarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 5