தமிழ்

Deva Enaimarakkade - தேவா எனைமறக்காதே இந்தச்

தேவா எனைமறக்காதே – இந்தச்
சிறியன் படுந்துயரில் தூரநிற்காதே

நேயா உனையன்றி நீசனுக்கார் கதி
தூயா கிருபைகூர் நான் மகாதோஷி

வானுலகோர்தொழும் நாதர் -இந்த
மானிடர்கரையேற வந்தசகாயா
காலைமாலைகள் தோறும் கரைந்து உருகுகின்ற
கர்மசண்டாளனைக் கண்ணோக்க லாகாதா

பாவியின் மேலிரங்கையா – பொல்லாப்
பாதகனைக்கைவிடாதே நலமெய்யா
தாரணிதன்னில் தவிக்குமிவ்வேழையைத்
தாங்கியா தரித்துந்தன் தயைபுரி ஐயா

என்மீறுதல் நினையாதே எந்தன்
இளமையின் பாவத்தை மனதில்வையாதே
உன்பாதஞ் சேர்ந்தன் உவந் தேனுனையடைந்தேன்
நின்பாதந்தானே நிலையாகக்கண்டேன்

நெருக்கப்படுகிறேன் தேவா – என்னை
உருக்கமாய்ப் பாராய் கிறிஸ்தேசுநாதா
இரக்கம் வைத்தென்றனின் குறைதன்னை நீக்கு
என்னை ஆட்கொண்டவா இயேசு சர்வேசா

சரணம் சரணம் சருவேசா – இந்தத்
தருணம் தருணம் உன்றன் கருணை கூர் நேசா
மரணவேளையிலும் நடுத்தீர்வை தினத்திலும்
மாபாதகன் எனை ரட்சியாய் நாதா

Deva Enaimarakkade Lyrics in English

thaevaa enaimarakkaathae – inthach
siriyan padunthuyaril thooranirkaathae

naeyaa unaiyanti neesanukkaar kathi
thooyaa kirupaikoor naan makaathoshi

vaanulakortholum naathar -intha
maanidarkaraiyaera vanthasakaayaa
kaalaimaalaikal thorum karainthu urukukinta
karmasanndaalanaik kannnnokka laakaathaa

paaviyin maelirangaiyaa – pollaap
paathakanaikkaividaathae nalameyyaa
thaarannithannil thavikkumivvaelaiyaith
thaangiyaa thariththunthan thayaipuri aiyaa

enmeeruthal ninaiyaathae enthan
ilamaiyin paavaththai manathilvaiyaathae
unpaathanj sernthan uvan thaenunaiyatainthaen
ninpaathanthaanae nilaiyaakakkanntaen

nerukkappadukiraen thaevaa – ennai
urukkamaayp paaraay kiristhaesunaathaa
irakkam vaiththentanin kuraithannai neekku
ennai aatkonndavaa Yesu sarvaesaa

saranam saranam saruvaesaa – inthath
tharunam tharunam untan karunnai koor naesaa
maranavaelaiyilum naduththeervai thinaththilum
maapaathakan enai ratchiyaay naathaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Deva Enaimarakkade

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites