தமிழ்

Um Irathamea Um Irathamea - உம் இரத்தமே உம் இரத்தமே சுத்தம் செய்யுமே

உம் இரத்தமே உம் இரத்தமே சுத்தம் செய்யுமே
உம் இரத்தமே என் பானமே

பாய்ந்து வந்த நின் ரத்தமே
சாய்ந்தோர்கட்கு அடைக்கலமே
பாவிகள் நேசர் பாவி என்னை
கூவி கழுவினீர் என்னை

நெசர் சிலுவை சத்தியம்
நாசம் அடைவோர்க்குப் பைத்தியம்
இரட்சிப்படைவோர் சத்தியம்
நிச்சயம் காப்பார் நித்தியம்

நின் சிலுவையில் சிந்திய
வன்மையுள்ள இரத்தத்தினால்
என் பாவத்தை பரிகரித்தீர்
அன்புள்ள தேவ புத்திரா

பன்றி போல் சேறில் புரண்டேன்
நன்றி இல்லாமல் திரிந்தேன்
கரத்தால் அரவணைத்தீர்
வரத்தால் ஆசீர்வதித்தீர்

விழுங்கப் பார்க்கும் சாத்தானை
மழுங்க வைத்தீர் அவனை
புழங்காமல் போக்கினானே
களங்கமில்லா கர்த்தரே

ஐயனே உமக்கு மகிமையும்
துய்யனே துதி கனமும்
மெய்யனே எல்லா வல்லமையும்
உய்யோனே உமக்கல்லேலூயா

Um irathamea um irathamea Lyrics in English

um iraththamae um iraththamae suththam seyyumae
um iraththamae en paanamae

paaynthu vantha nin raththamae

saaynthorkatku ataikkalamae

paavikal naesar paavi ennai

koovi kaluvineer ennai

nesar siluvai saththiyam

naasam ataivorkkup paiththiyam

iratchippataivor saththiyam

nichchayam kaappaar niththiyam

nin siluvaiyil sinthiya

vanmaiyulla iraththaththinaal

en paavaththai parikariththeer

anpulla thaeva puththiraa

panti pol seril puranntaen

nanti illaamal thirinthaen

karaththaal aravannaiththeer

varaththaal aaseervathiththeer

vilungap paarkkum saaththaanai

malunga vaiththeer avanai

pulangaamal pokkinaanae

kalangamillaa karththarae

aiyanae umakku makimaiyum

thuyyanae thuthi kanamum

meyyanae ellaa vallamaiyum

uyyonae umakkallaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Um irathamea um irathamea

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites