தமிழ்

Unthan Ullangaiyile - உந்தன் உள்ளங்கையிலே

உந்தன் உள்ளங்கையிலே
என்னை வரைந்து வைத்துள்ளீர்
உம்மாலே நான் மறக்கபடுவதில்லை

ஆணிகளால் கடாவப்பட்டவாரால்
நான் என்றும் மறக்கபடுவதில்லை
என் பாவங்களைதம் தோலில் சுமந்த
என் இயேசுவால்
மறக்கபடுவதில்லை

என் மீறுதல்களுகாய் முள்முடி சுமந்த
என் இயேசுவால்
மறக்கபடுவதில்லை
என் பாவங்கள்காய்
பரிந்து பேசுகிற என்
இயேசுவால் மறக்கபடுவதில்லை

என் கண்ணீர் துளிகளை உம்
துருத்தியில் வைத்துள்ளீர்
உம்மாலே நான் மறக்கபடுவதில்லை
என் அலைச்சல்களை அறிந்து
வைத்துள்ளீர்
உம்மாலே நான் மறக்கபடுவதில்லை

Unthan ullangaiyile Lyrics in English

unthan ullangaiyilae
ennai varainthu vaiththulleer
ummaalae naan marakkapaduvathillai

aannikalaal kadaavappattavaaraal
naan entum marakkapaduvathillai
en paavangalaitham tholil sumantha
en Yesuvaal
marakkapaduvathillai

en meeruthalkalukaay mulmuti sumantha
en Yesuvaal
marakkapaduvathillai
en paavangalkaay
parinthu paesukira en
Yesuvaal marakkapaduvathillai

en kannnneer thulikalai um
thuruththiyil vaiththulleer
ummaalae naan marakkapaduvathillai
en alaichchalkalai arinthu
vaiththulleer
ummaalae naan marakkapaduvathillai

PowerPoint Presentation Slides for the song Unthan ullangaiyile

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites