தமிழ்

Engu Pogireer Yesu Deivame - எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே

எங்கு போகிறீர் இயேசு தெய்வமே
எனக்காய் சிலுவையை
சுமக்கும் தெய்வமே

பாரச்சிலுவையோ என் பாவச்சிலுவையோ
நீர் சுமந்தது என் பாவச்சிலுவையோ
உம் உள்ளம் உடைந்ததோ
என் பாவச் சேற்றினால் எங்கு போகிறீர்

தீய சிந்தனை நான் நினைத்ததால்
உன் சிரசில் முள்முடி
நான் சூட்டினேன்

பெருமை கோபத்தால்
உம் கன்னம் அறைந்தேனே
என் பொறாமை எரிச்சலால்
உம் விலாவைக் குத்தினேனே

கசையால் அடித்தது என்
காம உணர்ச்சியால்
காறித்துப்பியது என்
பகைமை உணர்ச்சியால்

அசுத்த பேச்சுக்கள்
நான் பேசி மகிழ்ந்ததால்
கசப்புக்காடியை நான்
குடிக்கக் கொடுத்தேனே

Engu pogireer yesu deivame Lyrics in English

engu pokireer Yesu theyvamae
enakkaay siluvaiyai
sumakkum theyvamae

paarachchiluvaiyo en paavachchiluvaiyo
neer sumanthathu en paavachchiluvaiyo
um ullam utainthatho
en paavach settinaal engu pokireer

theeya sinthanai naan ninaiththathaal
un sirasil mulmuti
naan soottinaen

perumai kopaththaal
um kannam arainthaenae
en poraamai erichchalaal
um vilaavaik kuththinaenae

kasaiyaal atiththathu en
kaama unarchchiyaal
kaariththuppiyathu en
pakaimai unarchchiyaal

asuththa paechchukkal
naan paesi makilnthathaal
kasappukkaatiyai naan
kutikkak koduththaenae

PowerPoint Presentation Slides for the song Engu pogireer yesu deivame

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites