தமிழ்

Yesu Manidanai - இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்

இயேசு மானிடனாய் பிறந்தார்
இந்த லோகத்தை மீட்டிடவே
இறைவன் ஒளியாய் இருளில் உதித்தார்
இந்த நற்செய்தி சாற்றிடுவோம்

மேய்ப்பர்கள் இராவினிலே தங்கள்
மந்தையைக் காத்திருக்க
தூதர்கள் வானத்திலே தோன்றி
தேவனைத் துதித்தனரே

ஆலோசனை கர்த்தரே இவர்
அற்புதமானவரே
விண் சமாதான பிரபு சர்வ
வல்லவர் பிறந்தனரே

யாக்கோபில் ஓர் நட்சத்திரம் இவர்
வாக்கு மாறாதவரே
கண்ணிமை நேரத்திலே நம்மை
விண்ணதில் சேர்த்திடுவார்

பொன், பொருள், தூபவர்க்கம் வெள்ளைப்
போளமும் காணிக்கையே
சாட்சியாய் கொண்டு சென்றே – வான
சாஸ்திரிகள் பணிந்தனரே

மாட்டுத் தொழுவத்திலே பரன்
முன்னணையில் பிறந்தார்
தாழ்மையைப் பின்பற்றுவோம் அவர்
ஏழ்மையின் பாதையிலே

Yesu Manidanai Lyrics in English

Yesu maanidanaay piranthaar
intha lokaththai meettidavae
iraivan oliyaay irulil uthiththaar
intha narseythi saattiduvom

maeypparkal iraavinilae thangal
manthaiyaik kaaththirukka
thootharkal vaanaththilae thonti
thaevanaith thuthiththanarae

aalosanai karththarae ivar
arputhamaanavarae
vinn samaathaana pirapu sarva
vallavar piranthanarae

yaakkopil or natchaththiram ivar
vaakku maaraathavarae
kannnnimai naeraththilae nammai
vinnnathil serththiduvaar

pon, porul, thoopavarkkam vellaip
polamum kaannikkaiyae
saatchiyaay konndu sente – vaana
saasthirikal panninthanarae

maattuth tholuvaththilae paran
munnannaiyil piranthaar
thaalmaiyaip pinpattuvom avar
aelmaiyin paathaiyilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Manidanai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites