தமிழ்

Nehemiah 4:14 in Tamil

நெகேமியா 4:14
அதை நான் பார்த்து எழும்பி, பிரபுக்களையும் அதிகாரிகளையும் மற்ற ஜனங்களையும் நோக்கி: அவர்களுக்குப் பயப்படாதிருங்கள்; நீங்கள் மகத்துவமும் பயங்கரமுமான ஆண்டவரை நினைத்து, உங்கள் சகோதரருக்காகவும், உங்கள் குமாரருக்காகவும், உங்கள் குமாரத்திகளுக்காகவும், உங்கள் மனைவிகளுக்காகவும், உங்கள் வீடுகளுக்காகவும் யுத்தம்பண்ணுங்கள் என்றேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Nehemiah 4:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I looked, and rose up, and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not ye afraid of them: remember the LORD, which is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.

American Standard Version (ASV)

And I looked, and rose up, and said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not ye afraid of them: remember the Lord, who is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.

Bible in Basic English (BBE)

And after looking, I got up and said to the great ones and to the chiefs and to the rest of the people, Have no fear of them: keep in mind the Lord who is great and greatly to be feared, and take up arms for your brothers, your sons, and your daughters, your wives and your houses.

Darby English Bible (DBY)

And I looked, and rose up, and said to the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be not afraid of them: remember the Lord who is great and terrible, and fight for your brethren, your sons and your daughters, your wives and your houses.

Webster’s Bible (WBT)

And I looked, and arose, and said to the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Be ye not afraid of them: remember the Lord who is great and terrible, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.

World English Bible (WEB)

I looked, and rose up, and said to the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, Don’t be you afraid of them: remember the Lord, who is great and awesome, and fight for your brothers, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I see, and rise up, and say unto the freemen, and unto the prefects, and unto the rest of the people, `Be not afraid of them; the Lord, the great and the fearful, remember ye, and fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses.’

நெகேமியா 4:14 in English

athai Naan Paarththu Elumpi, Pirapukkalaiyum Athikaarikalaiyum Matta Janangalaiyum Nnokki: Avarkalukkup Payappadaathirungal; Neengal Makaththuvamum Payangaramumaana Aanndavarai Ninaiththu, Ungal Sakothararukkaakavum, Ungal Kumaararukkaakavum, Ungal Kumaaraththikalukkaakavum, Ungal Manaivikalukkaakavum, Ungal Veedukalukkaakavum Yuththampannnungal Enten.


Read Full Chapter : Nehemiah 4