தமிழ்

1 Samuel 16:2 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:2
அதற்குச் சாமுவேல்: நான் எப்படிப்போவேன்; சவுல் இதைக் கேள்விப்பட்டால், என்னைக் கொன்றுபோடுவானே என்றான்; அப்பொழுது கர்த்தர்: நீ ஒரு காளையைக் கையோடே கொண்டுபோய், கர்த்தருக்குப் பலியிடவந்தேன் என்று சொல்லி,

1 Samuel 16:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. And the LORD said, Take an heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to the LORD.

American Standard Version (ASV)

And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. And Jehovah said, Take a heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to Jehovah.

Bible in Basic English (BBE)

And Samuel said, How is it possible for me to go? If Saul gets news of it he will put me to death. And the Lord said, Take a young cow with you and say, I have come to make an offering to the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And Samuel said, How shall I go? if Saul hear [it], he will kill me. And Jehovah said, Take a heifer with thee, and say, I am come to sacrifice to Jehovah.

Webster’s Bible (WBT)

And Samuel said, How can I go? if Saul shall hear it, he will kill me. And the LORD said, Take a heifer with thee, and say, I have come to sacrifice to the LORD.

World English Bible (WEB)

Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. Yahweh said, Take a heifer with you, and say, I am come to sacrifice to Yahweh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Samuel saith, `How do I go? when Saul hath heard, then he hath slain me.’ And Jehovah saith, `A heifer of the herd thou dost take in thy hand, and hast said, To sacrifice to Jehovah I have come;

1 சாமுவேல் 16:2 in English

atharkuch Saamuvael: Naan Eppatippovaen; Savul Ithaik Kaelvippattal, Ennaik Kontupoduvaanae Entan; Appoluthu Karththar: Nee Oru Kaalaiyaik Kaiyotae Konndupoy, Karththarukkup Paliyidavanthaen Entu Solli,


Read Full Chapter : 1 Samuel 16