தமிழ்

Aaviyanavare Anbin Aaviyanavare - ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே

ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே
இப்போ வாரும் இறங்கி வாரும்
எங்கள் மத்தியிலே

உளையான சேற்றினின்று தூக்கி எடுத்தவரே
பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே 

பத்மு தீவினிலே பக்தனைத் தேற்றினீரே
என்னையும் தேற்றி ஆற்ற வாரும் இந்த வேளையிலே

சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே
ஆத்ம தாகம் தீர்க்க வாரும் இந்த வேளையிலே

நேசரின் மார்பினிலே இனிதாய் சாய்ந்திடவே
ஏக்கமுற்றேன் விரும்பி வந்தேன் உந்தன் பாதத்திலே

ஆவியின் வரங்களினால் என்னையும் நிரப்பிடுமே
எழுந்து ஜொலிக்க எண்ணெய் ஊற்றும் இந்த வேளையிலே

Aaviyanavare anbin aaviyanavare Lyrics in English

aaviyaanavarae anpin aaviyaanavarae
ippo vaarum irangi vaarum

engal maththiyilae

ulaiyaana settinintu thookki eduththavarae

paavam kaluvi thooymaiyaakkum intha vaelaiyilae 

pathmu theevinilae pakthanaith thaettineerae

ennaiyum thaetti aatta vaarum intha vaelaiyilae

seenaay malaiyinilae irangi vanthavarae

aathma thaakam theerkka vaarum intha vaelaiyilae

naesarin maarpinilae inithaay saaynthidavae

aekkamutten virumpi vanthaen unthan paathaththilae

aaviyin varangalinaal ennaiyum nirappidumae

elunthu jolikka ennnney oottum intha vaelaiyilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Aaviyanavare anbin aaviyanavare

by clicking the fullscreen button in the Top left