தமிழ்

Unthan Stham Pola - உந்தன் சித்தம் போல என்னை

உந்தன் சித்தம் போல என்னை
ஒவ்வொரு நாளும் நடத்தும்
எந்தன் சித்தம் போல அல்ல
என் பிதாவே என் தேவனே

இன்பமுள்ள ஜீவியமோ
அதிக செல்வம் மேன்மைகளோ
துன்பமற்ற வாழ்வுகளோ
தேடவில்லையே அடியான்

நேர் வழியோ நிரப்பானதோ
நீண்டதுவோ குறுகியதோ
பாரம் சுமந்தோடுவதோ
பாரில் பாக்கியமானதுவே

ஏது நலமென்ற்றிய
இல்லை ஞானம் என்னில் நாதா
தீதிலா நாமம் நிமித்தம்
நீதி வழியில் திருப்பி

அக்கினி மேக ஸ்தம்பங்களில்
அடியேனை என்றும் நடத்தி
அனுதினமும் கூட இருந்து
அப்பனே ஆசீர்வதியும்

Unthan Stham Pola Lyrics in English

unthan siththam pola ennai
ovvoru naalum nadaththum

enthan siththam pola alla

en pithaavae en thaevanae

inpamulla jeeviyamo

athika selvam maenmaikalo

thunpamatta vaalvukalo

thaedavillaiyae atiyaan

naer valiyo nirappaanatho

neenndathuvo kurukiyatho

paaram sumanthoduvatho

paaril paakkiyamaanathuvae

aethu nalamenta்riya

illai njaanam ennil naathaa

theethilaa naamam nimiththam

neethi valiyil thiruppi

akkini maeka sthampangalil

atiyaenai entum nadaththi

anuthinamum kooda irunthu

appanae aaseervathiyum

PowerPoint Presentation Slides for the song Unthan Stham Pola

by clicking the fullscreen button in the Top left