தமிழ்

Isaiah 40:10 in Tamil

ஏசாயா 40:10
இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தில் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் பலன் அவரோடேகூட வருகிறது; அவர் கொடுக்கும் பிரதிபலன் அவருடைய முகத்துக்கு முன்பாகச் செல்லுகிறது.

Isaiah 40:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him.

American Standard Version (ASV)

Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him.

Bible in Basic English (BBE)

See, the Lord God will come as a strong one, ruling in power: see, those made free by him are with him, and those whom he has made safe go before him.

Darby English Bible (DBY)

Behold, the Lord Jehovah will come with might, and his arm shall rule for him; behold, his reward is with him, and his recompence before him.

World English Bible (WEB)

Behold, the Lord Yahweh will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, the Lord Jehovah with strength cometh, And His arm is ruling for Him, Lo, His hire `is’ with Him, and His wage before Him.

ஏசாயா 40:10 in English

itho, Karththaraakiya Aanndavar Paraakkiramasaaliyaaka Varuvaar; Avar Thamathu Puyaththil Arasaaluvaar; Itho, Avar Alikkum Palan Avarotaekooda Varukirathu; Avar Kodukkum Pirathipalan Avarutaiya Mukaththukku Munpaakach Sellukirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 40