தமிழ்

Numbers 25:8 in Tamil

எண்ணாகமம் 25:8
இஸ்ரவேலனாகிய அந்த மனிதன் வேசித்தனம்பண்ணும் அறையிலே அவன் பின்னாலே போய், இஸ்ரவேல் மனிதனும் அந்த ஸ்திரீயுமாகிய இருவருடைய வயிற்றிலும் ஈட்டி உருவிப்போக அவர்களைக் குத்திப்போட்டான்; அப்பொழுது இஸ்ரவேல் புத்திரரில் உண்டான வாதை நின்றுபோயிற்று.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 25:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly. So the plague was stayed from the children of Israel.

American Standard Version (ASV)

and he went after the man of Israel into the pavilion, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her body. So the plague was stayed from the children of Israel.

Bible in Basic English (BBE)

And went after the man of Israel into the tent, driving the spear through the two of them, through the man of Israel and through the stomach of the woman. So the disease was stopped among the children of Israel.

Darby English Bible (DBY)

and he went after the man of Israel into the tent-chamber, and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her belly. And the plague was stayed from the children of Israel.

Webster’s Bible (WBT)

And he went after the man of Israel into the tent, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her belly: So the plague was stayed from the children of Israel.

World English Bible (WEB)

and he went after the man of Israel into the pavilion, and thrust both of them through, the man of Israel, and the woman through her body. So the plague was stayed from the children of Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and goeth in after the man of Israel unto the hollow place, and pierceth them both, the man of Israel and the woman — unto her belly, and the plague is restrained from the sons of Israel;

எண்ணாகமம் 25:8 in English

isravaelanaakiya Antha Manithan Vaesiththanampannnum Araiyilae Avan Pinnaalae Poy, Isravael Manithanum Antha Sthireeyumaakiya Iruvarutaiya Vayittilum Eetti Uruvippoka Avarkalaik Kuththippottan; Appoluthu Isravael Puththiraril Unndaana Vaathai Nintupoyittu.


Read Full Chapter : Numbers 25