தமிழ்

Psalm 63:1 in Tamil

சங்கீதம் 63:1
தேவனே, நீர் என்னுடைய தேவன், அதிகாலமே உம்மைத் தேடுகிறேன்; வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமா உம்மேல் தாகமாயிருக்கிறது. என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது.

Psalm 63:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;

American Standard Version (ASV)

O God, thou art my God; earnestly will I seek thee: My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, In a dry and weary land, where no water is.

Bible in Basic English (BBE)

<A Psalm. Of David. When he was in the waste land of Judah.> O God, you are my God; early will I make my search for you: my soul is dry for need of you, my flesh is wasted with desire for you, as a dry and burning land where no water is;

Darby English Bible (DBY)

{A Psalm of David; when he was in the wilderness of Judah.} O God, thou art my ùGod; early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh languisheth for thee, in a dry and weary land without water:

World English Bible (WEB)

> God, you are my God. I will earnestly seek you. My soul thirsts for you, My flesh longs for you, In a dry and weary land, where there is no water.

Young’s Literal Translation (YLT)

A Psalm of David, in his being in the wilderness of Judah. O God, Thou `art’ my God, earnestly do I seek Thee, Thirsted for Thee hath my soul, Longed for Thee hath my flesh, In a land dry and weary, without waters.

சங்கீதம் 63:1 in English

thaevanae, Neer Ennutaiya Thaevan, Athikaalamae Ummaith Thaedukiraen; Varanndathum Vidaayththathum Thannnneerattathumaana Nilaththilae En Aaththumaa Ummael Thaakamaayirukkirathu. En Maamsamaanathu Ummai Vaanjikkirathu.


Read Full Chapter : Psalm 63