தமிழ்

1 Kings 11:20 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:20
தாப்பெனேசின் சகோதரியாகிய இவள் அவனுக்குக் கேனுபாத் என்னும் ஒரு குமாரனைப் பெற்றாள்; அவனைத் தாப்பெனேஸ் பார்வோனின் வீட்டிலே வளர்த்தாள்; அப்படியே கேனுபாத் பார்வோனின் வீட்டில் அவனுடைய குமாரருடன் இருந்தான்.

1 Kings 11:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the sister of Tahpenes bare him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh’s house: and Genubath was in Pharaoh’s household among the sons of Pharaoh.

American Standard Version (ASV)

And the sister of Tahpenes bare him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh’s house; and Genubath was in Pharaoh’s house among the sons of Pharaoh.

Bible in Basic English (BBE)

And the sister of Tahpenes had a son by him, Genubath, whom Tahpenes took care of in Pharaoh’s house; and Genubath was living in Pharaoh’s house among Pharaoh’s sons.

Darby English Bible (DBY)

And the sister of Tahpenes bore him Genubath his son; and Tahpenes brought him up in Pharaoh’s house; and Genubath was in Pharaoh’s household, among the sons of Pharaoh.

Webster’s Bible (WBT)

And the sister of Tahpenes bore him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh’s house: and Genubath was in Pharaoh’s household among the sons of Pharaoh.

World English Bible (WEB)

The sister of Tahpenes bore him Genubath his son, whom Tahpenes weaned in Pharaoh’s house; and Genubath was in Pharaoh’s house among the sons of Pharaoh.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the sister of Tahpenes beareth to him Genubath his son, and Tahpenes weaneth him within the house of Pharaoh, and Genubath is in the house of Pharaoh in the midst of the sons of Pharaoh.

1 இராஜாக்கள் 11:20 in English

thaappenaesin Sakothariyaakiya Ival Avanukkuk Kaenupaath Ennum Oru Kumaaranaip Pettaாl; Avanaith Thaappenaes Paarvonin Veettilae Valarththaal; Appatiyae Kaenupaath Paarvonin Veettil Avanutaiya Kumaararudan Irunthaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11