தமிழ்

Judges 5:11 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:11
தண்ணீர் மொண்டுகொள்ளும் இடங்களில் வில்வீரரின் இரைச்சலுக்கு நீங்கினவர்கள் அங்கே கர்த்தரின் நீதிநியாயங்களையும், அவர் இஸ்ரவேலிலுள்ள தமது கிராமங்களுக்குச் செய்த நீதிநியாயங்களையுமே பிரஸ்தாபப்படுத்துவார்கள்; அதுமுதல் கர்த்தரின் ஜனங்கள் ஒலிமுக வாசல்களிலே போய் இறங்குவார்கள்.

Judges 5:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

They that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water, there shall they rehearse the righteous acts of the LORD, even the righteous acts toward the inhabitants of his villages in Israel: then shall the people of the LORD go down to the gates.

American Standard Version (ASV)

Far from the noise of archers, in the places of drawing water, There shall they rehearse the righteous acts of Jehovah, `Even’ the righteous acts of his rule in Israel. Then the people of Jehovah went down to the gates.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear to the women laughing by the water-springs; there they will give again the story of the upright acts of the Lord, all the upright acts of his arm in Israel.

Darby English Bible (DBY)

To the sound of musicians at the watering places, there they repeat the triumphs of the LORD, the triumphs of his peasantry in Israel. “Then down to the gates marched the people of the LORD.

Webster’s Bible (WBT)

They that are delivered from the noise of archers in the places of drawing water, there shall they rehearse the righteous acts of the LORD, even the righteous acts towards the inhabitants of his villages in Israel: then shall the people of the LORD go down to the gates.

World English Bible (WEB)

Far from the noise of archers, in the places of drawing water, There shall they rehearse the righteous acts of Yahweh, [Even] the righteous acts of his rule in Israel. Then the people of Yahweh went down to the gates.

Young’s Literal Translation (YLT)

By the voice of shouters Between the places of drawing water, There they give out righteous acts of Jehovah, Righteous acts of His villages in Israel, Then ruled in the gates have the people of Jehovah.

நியாயாதிபதிகள் 5:11 in English

thannnneer Monndukollum Idangalil Vilveerarin Iraichchalukku Neenginavarkal Angae Karththarin Neethiniyaayangalaiyum, Avar Isravaelilulla Thamathu Kiraamangalukkuch Seytha Neethiniyaayangalaiyumae Pirasthaapappaduththuvaarkal; Athumuthal Karththarin Janangal Olimuka Vaasalkalilae Poy Iranguvaarkal.


Read Full Chapter : Judges 5