தமிழ்

Judges 5:12 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 5:12
விழி, விழி, தெபொராளே, விழி, விழி, பாட்டுப்பாடு; பாராக்கே, எழும்பு; அபினோகாமின் குமாரனே, உன்னைச் சிறையாக்கினவர்களைச் சிறையாக்கிக் கொண்டுபோ.

Judges 5:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Awake, awake, Deborah: awake, awake, utter a song: arise, Barak, and lead thy captivity captive, thou son of Abinoam.

American Standard Version (ASV)

Awake, awake, Deborah; Awake, awake, utter a song: Arise, Barak, and lead away thy captives, thou son of Abinoam.

Bible in Basic English (BBE)

Awake! awake! Deborah: awake! awake! give a song: Up! Barak, and take prisoner those who took you prisoner, O son of Abinoam.

Darby English Bible (DBY)

“Awake, awake, Deb’orah! Awake, awake, utter a song! Arise, Barak, lead away your captives, O son of Abin’o-am.

Webster’s Bible (WBT)

Awake, awake, Deborah; awake, awake, utter a song: arise, Barak, and lead thy captivity captive, thou son of Abinoam.

World English Bible (WEB)

Awake, awake, Deborah; Awake, awake, utter a song: Arise, Barak, and lead away your captives, you son of Abinoam.

Young’s Literal Translation (YLT)

Awake, awake, Deborah; Awake, awake, utter a song; Rise, Barak, and take captive thy captivity, Son of Abinoam.

நியாயாதிபதிகள் 5:12 in English

vili, Vili, Theporaalae, Vili, Vili, Paattuppaadu; Paaraakkae, Elumpu; Apinokaamin Kumaaranae, Unnaich Siraiyaakkinavarkalaich Siraiyaakkik Konndupo.


Read Full Chapter : Judges 5