யோவான் 17:4

யோவான் 17:4
பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன்.


யோவான் 17:4 ஆங்கிலத்தில்

poomiyilae Naan Ummai Makimaippaduththinaen; Naan Seyyumpati Neer Enakku Niyamiththa Kiriyaiyaich Seythumutiththaen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : யோவான் 17