English

மத்தேயு 23:38

மத்தேயு 23:38
இதோ, உங்கள் வீடு உங்களுக்குப் பாழாக்கிவிடப்படும்.

மத்தேயு 23:38 பிற மொழிபெயர்ப்புகள்

King James Version (KJV)

Behold, your house is left unto you desolate.

American Standard Version (ASV)

Behold, your house is left unto you desolate.

Bible in Basic English (BBE)

See, your house is made waste.

Darby English Bible (DBY)

Behold, your house is left unto you desolate;

World English Bible (WEB)

Behold, your house is left to you desolate.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, left desolate to you is your house;

மத்தேயு 23:38 ஆங்கிலத்தில்

itho, Ungal Veedu Ungalukkup Paalaakkividappadum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 23