சங்கீதம் 55:13

சங்கீதம் 55:13
எனக்குச் சமமான மனுஷனும், என் வழிகாட்டியும், என் தோழனுமாகிய நீயே அவன்.


சங்கீதம் 55:13 ஆங்கிலத்தில்

enakkuch Samamaana Manushanum, En Valikaattiyum, En Tholanumaakiya Neeyae Avan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 55