சங்கீதம் 98:9

சங்கீதம் 98:9
அவர் பூமியை நியாயந்தீர்க்கவருகிறார், பூலோகத்தை நீதியோடும் ஜனங்களை நிதானத்தோடும் நியாயந்தீர்ப்பார்.


சங்கீதம் 98:9 ஆங்கிலத்தில்

avar Poomiyai Niyaayantheerkkavarukiraar, Poolokaththai Neethiyodum Janangalai Nithaanaththodum Niyaayantheerppaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 98