ஆமோஸ் 7:17

ஆமோஸ் 7:17
இதினிமித்தம்: உன் பெண்ஜாதி நகரத்தில் வேசியாவாள்; உன் குமாரரும் உன் குமாரத்திகளும் பட்டயத்தால் விழுவார்கள்; உன் வயல் அளவு நூலால் பங்கிட்டுக்கொள்ளப்படும்; நீயாவெனில் அசுத்தமான தேசத்திலே செத்துப்போவாய்; இஸ்ரவேலும் தன் தேசத்திலிருந்து சிறைபிடிக்கப்பட்டுக் கொண்டுபோகப்படுவான் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான்.


ஆமோஸ் 7:17 ஆங்கிலத்தில்

ithinimiththam: Un Pennjaathi Nakaraththil Vaesiyaavaal; Un Kumaararum Un Kumaaraththikalum Pattayaththaal Viluvaarkal; Un Vayal Alavu Noolaal Pangittukkollappadum; Neeyaavenil Asuththamaana Thaesaththilae Seththuppovaay; Isravaelum Than Thaesaththilirunthu Siraipitikkappattuk Konndupokappaduvaan Entu Karththar Sollukiraar Entan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆமோஸ் 7