கலாத்தியர் 6:3

கலாத்தியர் 6:3
ஒருவன், தான் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், தன்னை ஒரு பொருட்டென்று எண்ணினால், தன்னைத்தானே வஞ்சிக்கிறவனாவான்.


கலாத்தியர் 6:3 ஆங்கிலத்தில்

oruvan, Thaan Ontumillaathirunthum, Thannai Oru Poruttentu Ennnninaal, Thannaiththaanae Vanjikkiravanaavaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 6