எரேமியா 1:7

எரேமியா 1:7
ஆனாலும் கர்த்தர் நான் சிறுபிள்ளையென்று நீ சொல்லாதே, நான் உன்னை அனுப்புகிற எல்லாரிடத்திலும் நீ போய் நான் உனக்குக் கட்டளையிடுகிறவைகளையெல்லாம் நீ பேசுவாயாக.


எரேமியா 1:7 ஆங்கிலத்தில்

aanaalum Karththar Naan Sirupillaiyentu Nee Sollaathae, Naan Unnai Anuppukira Ellaaridaththilum Nee Poy Naan Unakkuk Kattalaiyidukiravaikalaiyellaam Nee Paesuvaayaaka.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : எரேமியா 1