மத்தேயு 27:18

மத்தேயு 27:18
அவர்கள் கூடியிருக்கையில், அவர்களை நோக்கி: எவனை நான் உங்களுக்கு விடுதலையாக்கவேண்டுமென்றிருக்கிறீர்கள்? பரபாசையோ? கிறிஸ்து என்னப்படுகிற இயேசுவையோ? என்று கேட்டான்.


மத்தேயு 27:18 ஆங்கிலத்தில்

avarkal Kootiyirukkaiyil, Avarkalai Nnokki: Evanai Naan Ungalukku Viduthalaiyaakkavaenndumentirukkireerkal? Parapaasaiyo? Kiristhu Ennappadukira Yesuvaiyo? Entu Kaettan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27