English

சங்கீதம் 124:6

சங்கீதம் 124:6
நம்மை அவர்களுடைய பற்களுக்கு இரையாக ஒப்புக்கொடாதிருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.


சங்கீதம் 124:6 ஆங்கிலத்தில்

nammai Avarkalutaiya Parkalukku Iraiyaaka Oppukkodaathirukkira Karththarukku Sthoththiram.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 124