சங்கீதம் 68:7

சங்கீதம் 68:7
தேவனே, நீர் உம்முடைய ஜனங்களுக்கு முன்னே சென்று அவாந்தரவெளியிலே நடந்துவருகையில்,(சேலா.)


சங்கீதம் 68:7 ஆங்கிலத்தில்

thaevanae, Neer Ummutaiya Janangalukku Munnae Sentu Avaantharaveliyilae Nadanthuvarukaiyil,(selaa.)


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 68