ரோமர் 11:27

ரோமர் 11:27
நான் அவர்களுடைய பாவங்களை நீக்கும்போது, இதுவே நான் அவர்களுடனே செய்யும் உடன்படிக்கை என்றும் எழுதியிருக்கிறது.


ரோமர் 11:27 ஆங்கிலத்தில்

naan Avarkalutaiya Paavangalai Neekkumpothu, Ithuvae Naan Avarkaludanae Seyyum Udanpatikkai Entum Eluthiyirukkirathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 11