கலாத்தியர் 6:17

கலாத்தியர் 6:17
இனிமேல் ஒருவனும் எனக்கு வருத்தம் உண்டாக்காதிருப்பானாக; கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய அச்சடையாளங்களை நான் என் சரீரத்திலே தரித்துக்கொண்டிருக்கிறேன்.


கலாத்தியர் 6:17 ஆங்கிலத்தில்

inimael Oruvanum Enakku Varuththam Unndaakkaathiruppaanaaka; Karththaraakiya Yesuvinutaiya Achchataiyaalangalai Naan En Sareeraththilae Thariththukkonntirukkiraen.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : கலாத்தியர் 6