ஆதியாகமம் 50:4

ஆதியாகமம் 50:4
துக்கங்கொண்டாடும் நாட்கள் முடிந்தபின், யோசேப்பு பார்வோனின் குடும்பத்தாரை நோக்கி: உங்கள் கண்களில் எனக்குத் தயவு கிடைத்ததானால், நீங்கள் பார்வோனின் காது கேட்க அவருக்கு அறிவிக்க வேண்டியது என்னவென்றால்,


ஆதியாகமம் 50:4 ஆங்கிலத்தில்

thukkangaொnndaadum Naatkal Mutinthapin, Yoseppu Paarvonin Kudumpaththaarai Nnokki: Ungal Kannkalil Enakkuth Thayavu Kitaiththathaanaal, Neengal Paarvonin Kaathu Kaetka Avarukku Arivikka Vaenntiyathu Ennavental,


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ஆதியாகமம் 50