மத்தேயு 27:15

மத்தேயு 27:15
காவல்பண்ணப்பட்டவர்களில் எவனை விடுதலையாக்கவேண்டுமென்று ஜனங்கள் கேட்டுக்கொள்வார்களோ, அவனை அவர்களுக்காக விடுதலையாக்குவது பண்டிகைதோறும் தேசாதிபதிக்கு வழக்கமாயிருந்தது.


மத்தேயு 27:15 ஆங்கிலத்தில்

kaavalpannnappattavarkalil Evanai Viduthalaiyaakkavaenndumentu Janangal Kaettukkolvaarkalo, Avanai Avarkalukkaaka Viduthalaiyaakkuvathu Panntikaithorum Thaesaathipathikku Valakkamaayirunthathu.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27