மத்தேயு 27:14

மத்தேயு 27:14
அவரோ ஒரு வார்த்தையும் மாறுத்தரமாகச் சொல்லவில்லை; அதனால் தேசாதிபதி மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டான்.


மத்தேயு 27:14 ஆங்கிலத்தில்

avaro Oru Vaarththaiyum Maaruththaramaakach Sollavillai; Athanaal Thaesaathipathi Mikavum Aachchariyappattan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27