மத்தேயு 27:48

மத்தேயு 27:48
உடனே அவர்களில் ஒருவன் ஓடி, கடற்காளானை எடுத்து, காடியில் தோய்த்து, அதை ஒரு கோலில் மாட்டி, அவருக்குக் குடிக்கக் கொடுத்தான்.


மத்தேயு 27:48 ஆங்கிலத்தில்

udanae Avarkalil Oruvan Oti, Kadarkaalaanai Eduththu, Kaatiyil Thoyththu, Athai Oru Kolil Maatti, Avarukkuk Kutikkak Koduththaan.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : மத்தேயு 27