சங்கீதம் 72:8

சங்கீதம் 72:8
சமுத்திரந்தொடங்கி மறுசமுத்திரம்வரைக்கும், நதிதொடங்கி பூமியின் எல்லைகள்வரைக்கும் அவர் அரசாளுவார்.


சங்கீதம் 72:8 ஆங்கிலத்தில்

samuththiranthodangi Marusamuththiramvaraikkum, Nathithodangi Poomiyin Ellaikalvaraikkum Avar Arasaaluvaar.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : சங்கீதம் 72