ரோமர் 14:14

ரோமர் 14:14
ஒரு பொருளும் தன்னிலே தீட்டுள்ளதல்லவென்று கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் அறிந்து நிச்சயித்திருக்கிறேன்; ஒருபொருளைத் தீட்டுள்ளதென்று எண்ணிக்கொள்ளுகிறவனெவனோ அவனுக்கு அது தீட்டுள்ளதாயிருக்கும்.


ரோமர் 14:14 ஆங்கிலத்தில்

oru Porulum Thannilae Theettullathallaventu Karththaraakiya Yesuvukkul Arinthu Nichchayiththirukkiraen; Oruporulaith Theettullathentu Ennnnikkollukiravanevano Avanukku Athu Theettullathaayirukkum.


முழு அதிகாரம் வாசிக்க : ரோமர் 14